Modele de subiecte testare bilingv engleza

MODELE de subiecte: limba engleză, limba franceză REZULTATE: Tabel centralizator admisi Proba bilingv-admission 2018 Probele de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă se vor desfăşura joi, 17 mai 2018, după următoarea planificare *: @page {marge: 2cm} p { marge-bottom: 0,21 cm} a:Link {couleur: #0000ff}
]]>.

Üzgünüz, yorum formu şimdilik kapalı.